allegro baner

 

Terapia metodą Tomatisa realizowana jest w ramach sesji, z których każda obejmuje 21 godzin. Liczba sesji zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika terapii.

Czas realizacji programu (1 sesji) wynosi 14 dni (z weekendową przerwą).
Jedno spotkanie trwa około 1,5 godziny. Pomiędzy sesjami musi być zachowana odpowiednia przerwa.

Do 10 sierpnia trwają zapisy na terapie realizowane od września 2019 r. W tym czasie prowadzone będą konsultacje z neurologoedą, specjalistą pierwszego stopnia Metody Tomatisa, który kwalifikuje do udziału w terapii na podstawie dostępnej dokumentacji, kwestionariuszy oceny oraz wywiadu. Konsultacja jest odpłatna (zgodnie z cennikiem Poradni). Liczba konsultacji poprzedzających terapie jest dowolna.

Na konsultacje należy dostarczyć:

- zaświadczenie o prawidłowym zapisie EEG mózgu (do terapii są kwalifikowane osoby z prawidłowym EEG. W przypadku odchyleń od normy potrzebne jest oświadczenie neurologa, że nie widzi przeciwskazań do prowadzenia terapii).


- wskazane jest zaświadczenie o prawidłowym słuchu. W przypadku niedosłuchu lub innych nieprawidłowości (np. wysięki, zapalenia uszu) terapia słuchowa może być nieskuteczna.

Harmonogram terapii jest przedstawiany po konsultacji kwalifikującej do udziału w programie.