allegro baner

 

Płatność dokonywana jest przed rozpoczęciem sesji, po ustaleniu harmonogramu terapii (po zakwalifikowaniu do terapii oraz zaakceptowaniu terminów spotkań przez rodzica/opiekuna prawnego)

1 godzina – 60 zł

1 sesja – 21 godz. (14 dni) – 1260 zł (60 zł/godz.)

2 sesje po 21 godzin, łącznie 42 godziny - 2300 zł – cena dotyczy płatności za dwie sesje.

Specjalna oferta dla dzieci korzystających z WWRD w naszej Poradni:

1 godzina – 50 zł

1 sesja – 21 godz. (14 dni) – 1050 zł (około 50 zł/godz.)

2 sesje – 42 godziny – 1800 zł – cena dotyczy płatności za dwie sesje.