allegro baner

 

 O Metodzie Tomatisa

Metoda Tomatisa znana jest również jako trening uwagi słuchowej, stymulacja słuchowa albo trening audio-psycho-fonologiczny.

Uwaga słuchowa to przetwarzanie słuchowe, umożliwiające świadomy odbiór informacji dźwiękowych, a zatem skuteczną komunikację ze światem. Dzięki niej możliwa jest selekcja informacji, bodźców płynących ze świata zewnętrznego.
Bazą metody treningu uwagi słuchowej są 3 prawa Tomatisa,:

1. Głos zawiera tylko te częstotliwości, które jest w stanie odebrać narząd słuchu;
2. Modyfikacja sposobu słuchania powoduje zmiany w głosie człowieka;
3. Optymalna stymulacja słuchowa poprawia zdolność słuchania i odtwarzania dźwięku.

Kiedy warto zastosować metodę Tomatisa?

Zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, seplenienie, błędne wypowiadanie głosek, niewyraźna i zbyt szybka mowa)
Problemy szkolne (trudności z czytaniem i pisaniem, ubogie słownictwo, nieumiejętność formułowania wypowiedzi, mylenie podobnie brzmiących słów, trudności z zapamiętywaniem, niewyraźne pismo, duża ilość błędów ortograficznych).
Zaburzenia koncentracji i uwagi (błędna interpretacja pytań, konieczność powtarzania poleceń, zapominanie)
Zaburzenia emocjonalne (nadpobudliwość, impulsywność, agresja, nadmierna nieśmiałość, drażliwość, płaczliwość, trudności z zasypianiem, moczenie nocne).
Zaburzenia ruchowe i czuciowe (nadwrażliwość dotykowa, niezgrabność ruchowa, lęki, mylenie stron, brzydkie pismo, niechęć do prac manualnych, problemy z jazdą na rowerze, pływaniem, graniem w piłkę, tańcem, rytmicznością)
ADHD, ADD (deficyt uwagi)
Autyzm
Zespół Aspergera
Porażenie mózgowe
Zespół Downa
Dysleksja ( w tym dysgrafia, czyli niemożność wypracowania starannego i czytelnego charakteru pisma oraz dyskalkulia, czyli trudności w wykonywaniu nawet prostych zadań matematycznych)
Centralne zaburzenia słuchu (schorzenie powoduje, że osoby, u których czułość słuchu jest prawidłowa sprawiają wrażenie niedosłyszących, mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie, szumie)
Trudności w nauce języków obcych
Zaburzenia głosu spowodowane nieprawidłową emisją głosu ( tzw. dysfonia)
Wypalenie zawodowe i nadmierny stres (napięcia emocjonalne, przemęczenie, zaburzenia nastroju, brak energii)

Jak to działa?

Metoda Tomatisa® działa dzięki przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®. Zostało ono zaprojektowane specjalnie do przetwarzania muzyki i głosu z zastosowaniem specyficznych parametrów. Urządzenie dysponuje licznymi funkcjami, w tym bramkowaniem elektronicznym, tzw. „Electronic Gating®”. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co stymuluje mózg. Jako materiał dźwiękowy wykorzystywane są utwory W. A. Mozarta, walce oraz chorały gregoriańskie.