allegro baner

 

Dokumentacja niezbędna do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania:

1. Pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o wydanie opinii (opiekunowie prawni muszą przedstawić postanowienie sądu o ustanowieniu ich opiekunami)
2. Aktualna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna lub inna. O aktualności badań i ewentualnej konieczności ich ponownego wykonania decyduje dyrektor poradni.
3. Opinia o funkcjonowaniu dziecka na terenie przedszkola.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka potwierdzające zaburzenie/ niepełnosprawność dziecka,
5. Inna dokumentacja specjalistyczna (medyczna, dodatkowe wyniki badań, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia innych specjalistów pracujących z dzieckiem, np. logopedy, terapeuty integracji sensoryczne

docZaświadczenie lekarskie

docZgłoszenie