allegro baner

 

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

ALLEGRO

Zwycięstwa 23
15-703 Białystok

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

REJESTRACJA WIZYT
Codziennie w godzinach

8.00-18.00

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek

sekretariat: 9:00 - 18:00

terapeuci:   9:00 - 19:00

 

 

 

Dokumentacja niezbędna do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania:

1. Pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o wydanie opinii (opiekunowie prawni muszą przedstawić postanowienie sądu o ustanowieniu ich opiekunami)
2. Aktualna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna lub inna. O aktualności badań i ewentualnej konieczności ich ponownego wykonania decyduje dyrektor poradni.
3. Opinia o funkcjonowaniu dziecka na terenie przedszkola.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka potwierdzające zaburzenie/ niepełnosprawność dziecka,
5. Inna dokumentacja specjalistyczna (medyczna, dodatkowe wyniki badań, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia innych specjalistów pracujących z dzieckiem, np. logopedy, terapeuty integracji sensoryczne

docZaświadczenie lekarskie

docZgłoszenie