allegro baner

 

Justyna WiktorukJustyna Wiktoruk

Psycholog, pedagog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Skończyła wiele kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i rodzinami. Doświadczenie zawodowe związane z kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań zgodnych z normami społecznymi zdobywała pracując jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej jak również wiele lat jako pedagog i socjoterapeuta w gimnazjum. Pracowała również w przedszkolu na stanowisku psychoprofilaktyka, gdzie czerpała wiele radości zarówno z indywidualnej jak i grupowej pracy z małymi dziećmi. Ponad to rozwijała i wzbogacała swój warsztat pracy jako trener efektywnego nauczania rozwijając wśród dzieci oraz młodzieży motywację do nauki i czerpania z niej przyjemności. W przeciągu bieżącej pracy prowadziła wiele szkoleń, warsztatów, pogadanek skierowanych głównie do rodziców i nauczycieli. W Poradni zajmuje się diagnozą specyficznych trudności w nauce, problemów emocjonalnych i wychowawczych. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, zajęcia integracyjne, profilaktyczne i psychoedukacyjne oraz konsultacje dla rodziców. Szczególnie interesuje się psychoterapią dziecka, terapią systemową rodzin oraz zagadnieniami rozwoju osobistego. Lubi podróże, taniec i muzykę. Obecnie odkrywa tajniki zdrowego żywienia.


JacekJacek Dąbrowski 

Z wykształcenia jest psychologiem. Ukończył kurs systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Zajmuje się terapią dzieci, młodzieży, rodzin i par oraz terapią indywidualną dorosłych poddając swoją pracę superwizji. Prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także zajęcia, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując między innymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej (uzyskując stopień nauczyciela dyplomowanego), szkołach publicznych i niepublicznych, organizacjach pozarządowych i ośrodku kuratorskim. Publikował również na łamach czasopisma „Emocje” oraz „Dyrektor szkoły”. W ramach projektów prowadził zajęcia skierowane do rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.


Aldona KsiezykAldona Księżyk

Uczestniczyła warsztatach i szkoleniach m.in Stosowanej Analizy Zachowania: metody pracy z dzieckiem z autyzmem, oraz VB-MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera. Wszechstronność, jakiej wymagała praca z podopiecznymi w placówkach o charakterze integracyjnym, pozwala jej podejmować decyzję pod kątem optymalizacji efektywności stosowanych metod wspomagania rozwoju. Odnajduje się zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.
Ponadto, doświadczenie w pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, zdobyte w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a także praca w roli trenera podczas szkoleń aktywizacyjnych dla osób poszukujących pracy, stanowi uzupełnienie wiedzy i doświadczenia, a więc kluczowych elementów niezbędnych do identyfikacji źródeł problemów i doboru skutecznych narzędzi do ich rozwiązywania.
W Naszej Poradni zajmuje się diagnozowaniem źródeł problemów w nauce, zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych. Odpowiada m. in. za organizację i przebieg zajęć o charakterze terapeutycznym oraz integracyjnym. Prowadzi także zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne, wykorzystując zdobyte informacje podczas stałych konsultacji z rodzicami pociech.
W kręgu jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje psychoterapia dziecka i neuropsychologia.


Aneta Malinowska Sztrobel

Aneta Malinowska-Sztrubel

Ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna, a także studia podyplomowe z zakresu poradnictwa i orientacji zawodowej. Ukończyła 4,5 letni kurs psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczka wielu szkoleń, treningów podnoszących warsztat pracy, między innymi ukończyła kurs (ponad 200 godzinny) dla doradców zawodowych w kierunku zdobycia kompetencji trenera umiejętności psychospołecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, które zdobyła pracując w szkole ponadgimnazjalnej oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. Swoimi dośwaidczeniami zawodowymi dzieliła się jako prelegentka na konferencjach o zasięgu krajowym oraz na łamach specjalistycznej prasy. Zajmuje się terapią indywidualną, par, małżeństw, rodzin oraz grupową młodzieży, a także osób dorosłych. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, treningi umiejętności społecznych oraz poradnictwo zawodowe. W pracy terapeutycznej bliskie jest jej podejście psychodynamiczne oraz systemowe, korzysta także z innych nurtów zwłaszcza humanistyczno-egzystencjalnego. Ceni sobie możliwość zastosowania w pracy metod arteterapeutycznych ku wyzwalaniu lepszego samopoznania pacjentów, uwalniania pokładów ich kreatywności, spontaniczności. Stara się dostosowywać terapię lub poradnictwo do indywidualnych potrzeb pacjenta, klienta, swego rodzaju "szycia na miarę". W swojej pracy kieruje się słowami M. Prousta: "Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu." Terapia jest właśnie odkrywaniem nowej perspektywy...

Prywatnie uwielbia sztukę (zwłasza piękne, mądre filmy i książki oraz koncerty muzyki filmowej) oraz mówi o sobie, iż ma "gen" podróżnika...