allegro baner

 

Anna KrupienikAnna Urszula Krupienik - neurologopeda

Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii Ogólnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz z zakresu Neurologopedii naUMCS w Lublinie. Warsztat logopedy doskonali dzięki pracy w Szkole Podstawowej, Przedszkolu Terapeutycznym i żłobku. Pracowała także z osobami w wieku starczym w trakcie odbywania praktyk w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Dodatkowo jej wielką pasją jest taniec. Jest dyplomowanym instruktorem tańca nowoczesnego. Prowadzi zajęcia z baletu dla dzieci i dorosłych. Sama przez ponad 20 lat trenowała taniec klasyczny. Aktualnie odbywa kurs kwalifikacyjny z dziedziny Taniec Polski. Obecnie tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”. Nieustannie dba o swój rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Dotychczas ukończyła szkolenia między innymi z zakresu:
Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci,
Duchowość dziecka z zespołem Aspergera,
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Problemy opiekuńczo – wychowawcze,
Szkolenie z Komunikacji alternatywnej PECES poziom I.
Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy –wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem 0-2,
Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa,
Jak zmierzyć efektywność uczniów czyli metoda EWI w szkolnej praktyce
Oddziaływanie terapeutyczne w pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością
Warsztaty: Problematyczny uczeń
Wczesne wykrywanie autyzmu u dzieci do lat 3


Katarzyna KudzinowskaKatarzyna Kudzinowska - pedagog specjalny, nauczyciel Logopeda

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Filologii Polskiej w Białymstoku oraz Podyplomowe Studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, na kierunku edukacja elementarna. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą logopedyczną, terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjne mające na celu wzmacniać u dziecka z niepełnosprawnością posiadane umiejętności, wyrównywać braki i jednocześnie zapobiegać dalszym nieprawidłowościom. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w żłobku oraz w Zespole szkół jako logopeda. Obecnie pracuje jako nauczyciel klas I-III. W Poradni prowadzi: indywidualną terapię logopedyczną poprzez usprawnianie aparatu oddechowego i fonacyjnego, stymulowanie rozwoju sprawności językowej, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, oraz zajęcia grupowe logopedyczno-pedagogiczne mające na celu poprawę funkcjonowania aparatu artykulacyjnego, rozwijanie kompetencji językowych oraz poprawę współpracy w grupie rówieśniczej. W pracy zawodowej jak i prywatnie kieruję się następującymi słowami Janusza Korczaka ,, Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”. Zgodnie z tą myślą podejmowane przez nią działania pozwalają na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu wychowanków, co pozwala wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.


Karolina GrabowskaKarolina Grabowska

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Logopedia z fonoaudiologią Uniwersytetu Medycznego oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradni logopedycznej, przedszkolach, żłobku, Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz podczas licznych praktyk w rożnych ośrodkach. Jako, że praca logopedy to też moja wielka pasja, nieustannie doskonalę swój warsztat poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach między innymi:
„Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”,
„Terapia zaburzeń komunikacji u dziecka z autyzmem w ujęciu stosowanej analizy zachowania”,
„Czy to autyzm? Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu”,
„Kurs elementarny z Systemy Językowo-Migowego”,
„Terapia ręki- usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych”,
„Zespół Retta- -przyczyny, objawy, terapia”,
„Technika Alexandra w pracy z głosem”.
Każdy sukces terapeutyczny daje mi ogromną motywację i chęci do dalszej pracy i dalszego rozwoju.


Karolina MakowskaKarolina Makowska

Ukończyłam kierunek Logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym, doświadczenie zawodowe zdobywałam w czasie licznych praktyk oraz wolontariatu. Obecnie kończę studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii. Lubię pracować zarówno z młodszymi jak i starszymi dziećmi, korzystając z różnych metod i form pracy. Największą satysfakcję sprawia mi uśmiech dziecka i to, że z chęcią bierze udział we wspólnych przygodach w świecie mowy.


Elżbieta WojtkielewiczElżbieta Wojtkielewicz

Absolwentka Wyższych Studiów Magisterskich na kierunku Filologia Polska UwB, Podyplomowych Studiów Logopedycznych na wydziale Filologia Polska UwB oraz Podyplomowych Studiów w zakresie BHP na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Na co dzień pracuje w szkole jako nauczyciel języka polskiego, logopeda, prowadzi terapię pedagogiczną. Pracowała zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Podczas prowadzonych zajęć stara się wykorzystywać odpowiednie metody diagnozowania rozwoju dziecka oraz metody terapii, stosowane u dzieci z różnego typu deficytami rozwojowymi. W trakcie terapii logopedycznej stara się korygować wady wymowy, kładąc także nacisk na poprawę techniki czytania i pisania w uzasadnionych przypadkach, a także usprawniać percepcję wzrokową, słuchową. Podczas zajęć tworzy miłą i przyjazną atmosferę, która sprzyja i pozytywnie motywuje dziecko do pracy.
Ukończone kursy:
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej,
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
- Kurs doskonalący: ,,Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,
- Warsztaty: ,,Wspomaganie rozwoju mowy dzieci”,
- Warsztaty: ,,Arteterapia”,
- Metoda werbo-tonalna u dzieci z zaburzeniami mowy”
- Dziecko z Zespołem Aspergera – jak pomóc?-ACTUS
- Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne- I stopnia-International Sherborne Foundation


Joanna AleksiejczukJoanna Aleksiejczuk - logopeda, neurogopeda

Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz specjalizację z Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Logopeda z wieloletnim doświadczeniem w terapii wad mowy i wymowy. Prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją rozwojową, jąkaniem, dzieci ze spektrum autyzmu.
Swój warsztat doskonaliła w Gabinecie Terapii oraz placówce służby zdrowia.
W Poradni i Przedszkolu Terapeutycznym prowadzi terapię logopedyczną i neurologopedyczną. W pracy kieruje się indywidualnymi potrzebami i możliwościami dziecka.
Zainteresowania: joga i dobra książka obyczajowa.