allegro baner

 

Magdalena LeszkoMagdalena Leszko - fizjoterapeuta / terapia NDT-Bobath / terapia integracji sensorycznej/pedagog specjalny

Absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Fizjoterapia II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła również fakultet: „Logopedia dla potrzeb Fizjoterapii”. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe: "Przygotowanie pedagogiczne" oraz "Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie" - Oligofrenopedagogika.
Praca z dziećmi jest jej pasją. Doświadczenie zawodowe zdobyła na licznych praktykach oraz pracy w specjalistycznych ośrodkach. W swojej terapii zawsze kieruje się dobrem dziecka, ściśle współpracując z rodzicami. Dzięki ciepłemu i cierpliwemu podejściu do Małych Pacjentów potrafi nawiązać niezbędny kontakt oraz zmotywować dziecko do współpracy. Posługuje się językiem miganym. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym:

 • Kurs: „Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath” – NDT Bobath Basic
 • Kurs: „Diagnostyka i Terapia Neurorozwojowa Niemowląt wg Koncepcji NDT-Bobath” – NDT Bobath Baby
 • Kurs: „Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” – I stopnia
 • Kurs: „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej” – II stopnia
 • Kurs: „Osteopatia w Pediatrii i Neonatologii”
 • Kurs: „Kinesiology Taping”
 • Szkolenie: „Wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego”
 • Szkolenie: „Program Łagodnej Stymulacji Rozwoju Noworodków i Niemowląt CCCC-SKS”
 • Kurs: „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego”
 • Kurs: „Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego Na Pracy Weroniki Sherborne”
 • Kurs: „Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy”
 • Szkolenie: „Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”
 • Szkolenie: „Wstęp do Sensoplastyki”
 • Szkolenie: „Trener Sensoplastyki pierwszego stopnia”
 • Szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC)
 • Szkolenie: „Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w praktyce”
 • Szkolenie:”Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”
 • Szkolenie: „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” – etap I i etap II
 • Kurs: „Instruktor Nordic Walking”
 • Warsztaty: „Wprowadzenie do Metody Fascial Distortion Model”
 • Udział i organizacja w licznych konferencjach naukowych, między innymi:
  • „Ogólnopolski Kongres Terapii Pedagogicznej z Elementami Integracji Sensorycznej”, 
  • „Pediatria jakiej nie znacie”,
  •   „Wiosna z Fizjoterapią”,
  • „XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. „Fizjoterapia we Współczesnej Medycynie”

Agata SzlesińskaAgata Szlesińska - fizjoterapeuta

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując w ośrodku wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami oraz prowadząc korektywę dzieci w przedszkolu. Ukończyłam szkolenia podnoszące kwalifikacje, między innymi: „Proprioceptywna Nerwowo-mięśniowa Facylitacja (PNF)”, „Szkolenie I° z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC)”, „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym”. Zawodowo interesuję się Ruchem Rozwijającym Weroniki Sherborne oraz gimnastyką kobiet w ciąży. Prywatnie żona i mama dwóch córek.


 Katarzyna PruskoKatarzyna Prusko – fizjoterapeuta, terapeuta SI

Ukończyła fizjoterapię w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie licznych praktyk oraz w różnych ośrodkach, pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Ukończyła: Szkolenie I-go i II-go stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej; Terapię ręki I-go i II-go stopnia; Zniekształcenia statyki ciała u dzieci i młodzieży i ich korekcja; Szkolenie trenerskie I-go stopnia SMYKO- MULTISENSORYKA.