allegro baner

 

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

ALLEGRO

Zwycięstwa 23
15-703 Białystok

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

REJESTRACJA WIZYT
Codziennie w godzinach

8.00-18.00

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek

sekretariat: 9:00 - 18:00

terapeuci:   9:00 - 19:00

 

 

 

Magdalena LeszkoMagdalena Leszko - fizjoterapeuta / terapia NDT-Bobath / terapia integracji sensorycznej

Magdalena Leszko - fizjoterapeuta/ terapia NDT-Bobath/terapia integracji sensorycznej
Absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Fizjoterapia II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła fakultet: „Logopedia dla potrzeb Fizjoterapii”. Praca z dziećmi jest jej pasją. Doświadczenie zawodowe zdobyła na licznych praktykach oraz pracy w specjalistycznych ośrodkach. W swojej terapii zawsze kieruje się dobrem dziecka, ściśle współpracując z rodzicami. Dzięki ciepłemu i cierpliwemu podejściu do Małych Pacjentów potrafi nawiązać niezbędny kontakt oraz zmotywować dziecko do współpracy. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym: Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath, „Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” – I stopnia oraz „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej” – II stopnia, „Wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego”, „Program Łagodnej Stymulacji Rozwoju Noworodków i Niemowląt CCCC-SKS”, Kurs Kinesiology Taping, „Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego Na Pracy Weroniki Sherborne”, Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy”, Szkolenie I◦ z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC), „Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w praktyce”, „Wstęp do Sensoplastyki”, „Trener Sensoplastyki I Stopnia”, „Instruktor Nordic Walking”, „Wprowadzenie do Metody Fascial Distortion Model”, udział w Ogólnopolskim Kongresie Terapii Pedagogicznej z Elementami Integracji Sensorycznej, posługuje się językiem miganym.


Agata SzlesińskaAgata Szlesińska - fizjoterapeuta

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując w ośrodku wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami oraz prowadząc korektywę dzieci w przedszkolu. Ukończyłam szkolenia podnoszące kwalifikacje, między innymi: „Proprioceptywna Nerwowo-mięśniowa Facylitacja (PNF)”, „Szkolenie I° z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC)”, „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym”. Zawodowo interesuję się Ruchem Rozwijającym Weroniki Sherborne oraz gimnastyką kobiet w ciąży. Prywatnie żona i mama dwóch córek.


 Katarzyna PruskoKatarzyna Prusko – fizjoterapeuta, terapeuta SI

Ukończyła fizjoterapię w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie licznych praktyk oraz w różnych ośrodkach, pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Ukończyła: Szkolenie I-go i II-go stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej; Terapię ręki I-go i II-go stopnia; Zniekształcenia statyki ciała u dzieci i młodzieży i ich korekcja; Szkolenie trenerskie I-go stopnia SMYKO- MULTISENSORYKA.