allegro baner

 

       W Poradni Allegro działają zespoły specjalistów zajmujących się diagnozą, opiniowaniem oraz prowadzących terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. Nadzór merytoryczny nad pracami zespołów sprawuje dyrektor Poradni mgr Jacek Dąbrowski.