allegro baner

 

„DZIELNY TYGRYSEK – program promocji zdrowego rozwoju dzieci”

dzielny tygrysekDZIELNY TYGRYSEK to program mający na celu promocję zdrowia obejmującego prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka. Planowanym efektem Programu jest wypracowanie partnerstwa na rzecz promocji zdrowia oraz wczesnego wykrywania nieprawidłowości w rozwoju dzieci i przeciwdziałania im poprzez odpowiednio wcześnie podjętą interwencję terapeutyczną.
Program jest skierowany do instytucji, które na co dzień zajmują się działalnością edukacyjną, opiekuńczą oraz służby zdrowia. Udział w programie jest bezpłatny.

Partnerom Programu DZIELNY TYGRYSEK zapewniamy:

- edukację rodziców w formie pogadanek, warsztatów;
- konsultacje dla rodziców,
- wczesną diagnozę zaburzeń w rozwoju dzieci;
- kompleksowe wsparcie terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci i ich rodzin;
- wsparcie osób bezpośrednio pracujących z dzieckiem w różnego typu placówkach oświatowych, opiekuńczych, pobytu dziennego, służby zdrowia.

Mamy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów pracujących z dziećmi: psychologów, pedagogów (w tym pedagogów specjalnych), logopedów (w tym neurologopedów), fizjoterapeutów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Nasza Fundacja jest partnerem w ogólnopolskim programie Badabada – wczesne wykrywanie autyzmu, realizowanym przez Fundację Synapasis.

Jak zostać Partnerem w Programie „DZIELNY TYGRYSEK”

- należy wypełnić deklarację zgłoszeniową dostępną na stronie www.poradnia-allegro.pl oraz w siedzibie Fundacji: ul. Cieszyńska 3A, lok. 301
- po przyjęciu deklaracji zawierana jest umowa partnerska o współpracy w ramach programu oraz ustalany harmonogram działań podejmowanych w ramach partnerstwa.
- partnerzy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w programie promocji zdrowego rozwoju małych dzieci DZIELNY TYGRYSEK.

docFormularz - Dzielny Tygrysek

docRegulamin - Dzielny Tygrysek


CERTYFIKTY „DZIELNEGO TYGRYSKA”

Wręczone zostały pierwsze certyfikaty „Dzielnego Tygryska”. Certyfikaty otrzymali Partnerzy naszego Programu promującego i wspierającego zdrowy rozwój dzieci „Dzielny Tygrysek”:

Przedszkole Samorządowe nr 51 "Przyjazne" Przedszkole Samorządowe nr 14

Przedszkole Samorządowe nr 23 "Baśniowe"

Przedszkole "Klub Małych Odkrywców"

Przedszkola które otrzymały certyfikat wyróżniają się troską i dbałością o prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny swoich podopiecznych. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową współpracęJ

W ramach Programu bezpłatnie zapewniamy na terenie partnerskich placówek: terapie dostosowane do potrzeb dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,  konsultacje ze specjalistami dla rodziców i wychowawców, pogadanki, warsztaty dla rodziców.

Program Dzielny Tygrysek jest realizowany przez Poradnię Allegro w Białymstoku  od marca 2016 r. i będzie kontynuowany również w 2017 r. Realizacja Programu została bardzo dobrze oceniona przez wszystkie partnerskie placówki oraz rodzicówJ

Zapraszamy do współpracy palcówki zajmujące się na co dzień opieką i edukacją dzieci.

Szczegóły dotyczące Programu znajdują się w zakładce „Dzielny Tygrysek oraz w sekretariacie Poradni Allegro, przy ul. Cieszyńskiej 3A.

Zapraszamy