allegro baner

 

    Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro w Białymstoku działa od 11 września 2012 roku. Jest wpisana do ewidencji placówek niepublicznych pod. poz. 297 – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Poradnia zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro jest uprawniona do przeprowadzania diagnoz, wydawania opinii honorowanych przez placówki oświatowe oraz prowadzenia terapii.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro jest uprawniona do wydawania opinii w sprawie:

  • odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego,
  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji),
  • braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko zajęć zarobkowych,
  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
  • związanej z kształceniem i wychowaniem dziecka.