allegro baner

 

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

ALLEGRO

Zwycięstwa 23
15-703 Białystok

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

REJESTRACJA WIZYT
Codziennie w godzinach

8.00-18.00

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek

sekretariat: 9:00 - 18:00

terapeuci:   9:00 - 19:00

 

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA OBEJMUJE:

  • diagnozę rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego,
  • poradnictwo
  • terapię psychologiczną (indywidualną i grupową).

Terapia psychologiczna ma na celu pomoc w rozpoznaniu, lepszym rozumieniu oraz rozwiązywaniu problemów z którymi klienci zgłaszają się do Poradni. Pomoc psychologa jest skierowana zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

PRACA TERPEUTYCZNA Z DZIECKIEM

Praca z dzieckiem zawsze jest poprzedzona wywiadem z rodzicem. Podczas konsultacji rodzic powinien przedstawić dokumentację dotyczącą stanu zdrowia dziecka (posiadane opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, diagnozy, informacje na temat hospitalizacji, przebytych chorób) a także opinię wychowawcy z przedszkola/szkoły. Należy pamiętać, iż w przypadku dzieci psycholog pracuje również z rodzicami. Poza indywidualną pracą z dzieckiem psycholog prowadzi również psychoedukację rodziców wskazując przyczyny trudności, których doświadcza dziecko i sposoby radzenia sobie  z nimi. W niektórych sytuacjach praca z dzieckiem jest także pracą nad zmianą relacji rodzinnych i wymaga zaangażowania innych członków rodziny.

TERAPIA PAR, MAŁŻEŃSKA, RODZIN

W Poradni Allegro działa profesjonalny zespół terapeutów rodziny. Rozpoczęcie terapii poprzedza konsultacja z terapeutą rodzinnym, która pozwala na wstępne określenie problemu, ustalenie zasad dotyczących dalszej współpracy oraz celowości podjęcia terapii. Terapia par, małżeńska, rodzin prowadzona jest przez dwóch terapeutów (kobieta i mężczyzna). Każda sesja (spotkanie) trwa około 80 min. i odbywa się średnio raz na dwa tygodnie.