allegro baner

 

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

ALLEGRO

Zwycięstwa 23
15-703 Białystok

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

REJESTRACJA WIZYT
Codziennie w godzinach

8.00-18.00

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek

sekretariat: 9:00 - 18:00

terapeuci:   9:00 - 19:00

 

 

 

Pomoc pedagogiczna

Pomoc pedagoga w Poradni obejmuje:

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych zgłaszanych dzieci w tym:

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka (diagnoza w ramach WWRD, badanie gotowości szkolnej, specyficznych trudności w uczeniu się)
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

2. prowadzenie terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym:

 • terapii pedagogicznej
 • terapii ręki
 • grupowej terapii pedagogicznej

3. współpraca z rodzicami

 • rozpoznawanie sytuacji wychowawczej (wywiady/rozmowy z rodzicami)
 • zapoznanie z wynikami badań i udzielanie wskazówek do dalszej pracy
 • zapoznanie z formami pracy podczas prowadzonych terapii
 • wsparcie i pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • prowadzenie porad, konsultacji, warsztatów
 • wspieranie wychowawczej roli rodziny
 • udostępnianie bazy danych o instytucjach, formach pomocy w zakresie wspierania rodziny