allegro baner

 

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

ALLEGRO

Zwycięstwa 23
15-703 Białystok

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

REJESTRACJA WIZYT
Codziennie w godzinach

8.00-18.00

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek

sekretariat: 9:00 - 18:00

terapeuci:   9:00 - 19:00

 

Obowiązek informacyjny 

 

 

Programy efektywnego uczenia się „Neuronek”

dla dzieci i młodzieży od 3 do 16 r.ż.

 neuronekZapisy trwają do 28.09.2018 r. w sekretariacie poradni Allegro

„Neuronek” to programy efektywnego uczenia się, które zakładają usprawnianie umysłu poprzez ćwiczenia pamięci, koncentracji oraz selektywnego przetwarzania informacji. Dostoswane do wieku i potrzeb dzieci, uwzględniają podstawę programową.

Zajęcia obejmują:

 • techniki   szybkiego czytania,
 • sposoby opracowywania notatek w formie map myśli i poktogramów,
 • techniki pamięciowe,
 • pracę nad poprawą koncentracji uwagi
 • stymulowanie umysłu poprzez słuchanie muzyki superlearning, techniki relaksacji,
 • uaktywnianie jednoczesnej pracy obu półkul, poprzez wykorzystanie ćwiczeń z kinezjologi edukacyjnej, żonglowania,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia i działania,
 • poprawę sprawności grafomotorycznej,
 • poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej,

W efekcie zajęć uczniowie:

 • zwiększą tempo czytania i polepszą stopień zrozumienia czytanych treści,
 • nauczą się wykonywać mapy myśli do zagadnień omawianych na lekcjach,
 • polepszą koncentrację,
 • będą wykorzystywać techniki pamięciowe,
 • zwiększą swoją kreatywnośc i spostrzegawczość,
 • będą mogli pełniej wykorzystać potencjał intelektualny,
 • podwyższą swoją samoocenę i wiarę we własne możliwości.


Organizacja zajęć:

1 cykl zajęć obejmuje 32 godziny zegarowe – realizowane średnio 1 godz. raz w tygodniu.

Zajęcia trwają od października do czerwca,

Terminy:

Poniedziałki: 15.00 – 16.00 – grupa 3- 5 lat, 16.00 – 17.00 – grupa 6-9 lat

Wtorki: 16.30 – 17.30 – grupa 10 – 13 lat, 17.30 – 18.30 – grupa 14- 16 lat

Cennik:

800 zł – 1 cykl zajęć (32 godziny zegarowe)

Cena nie obejmuje kosztów materiałów na zajęcia

100 zł – jednorazowa opłata na materiały.

Każdy uczestnik otrzymuje teczkę z materiałami z zajęć.

Trenerzy:

Anna Sajkowicz-Romaniuk:trener szybkiego czytania i efektywnych metod nauczania, logopeda, oligfrenopedagog, nauczcyiel języka polskiego

Marta Sawoniuk: trener szybkiego czytania i efektywnych metod nauczania, pedagog, logopeda, oligfrenopedagog