allegro baner

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada pełne uprawnienia do najnowszych badań psychologiczno-pedagogicznych, a wydawane opinie – jako dokumenty prawne – są respektowane przez wszystkie szkoły oraz Komisje Egzaminacyjne.

1. Badanie najlepiej wykonać w szkole podstawowej. W klasie I –III jest to badanie ryzyka dysleksji, w klasach IV-VIII - badanie w kierunku dysleksji.

2. Badanie jest płatne, może się odbyć bez skierowania i jest wykonywane tylko i wyłącznie za zgodą rodziców. Diagnoza dysleksji rozwojowej powinna być prowadzona przez zespół specjalistów (psycholog, pedagog) i obejmować:

  • szczegółową ocenę poziomu czytania i pisania (badanie pedagogiczne)
  • ocenę poziomu rozwoju umysłowego (badanie psychologiczne)
  • ocenę funkcji uczestniczących w czynności czytania i pisania: językowych, percepcyjno-motorycznych i ich integracji (badanie psychologiczne i pedagogiczne)
  • w razie zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych spowodowanych długotrwałym stresem szkolnym wskazana konsultacja logopedy (badanie mowy), a także psychiatry dziecięcego.

3. Niezbędne dokumenty potrzebne do zapisu na badanie diagnostyczne w naszej poradni:

  • opinia wychowawcy o uczniu
  • wcześniejsze opinie wydane przez poradnie (jeżeli dziecko było diagnozowane)
  • wyniki badań słuchu i wzroku dziecka
  • dokumentacja pracy terapeutycznej

4. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznaje się tylko przy prawidłowym rozwoju umysłowym.

5. Po badaniu rodzice otrzymują pisemną opinię, która powinna być przekazana szkole. Opinia zawiera opis mocnych i słabych stron dziecka oraz wskazówki do pracy w szkole i w domu.

6. Do poradni na badanie pedagogiczne należy zabrać ze sobą: sprawdziany ortograficzne, zeszyt do języka polskiego i matematyki, wskazana jest również opinia polonisty.  

Badanie w kierunku diagnozy dysleksji trwa od 6 go 8 godzin – zależnie od wieku i tempa pracy dziecka. Pierwsze spotkanie przeznaczone jest na zebranie potrzebnych informacji od rodziców oraz rozpoczęcie badania dziecka. Kolejne spotkania to kolejne etapy badania - trwają po ok. 90 – 120 min. Na ostatnim wydajemy opinię psychologiczno-pedagogiczną, omawiamy wyniki, podpowiadamy jakie są możliwości treningów/terapii – jeśli jest taka potrzeba, odpowiadamy na wszystkie Państwa pytania.