allegro baner

 

 

CENNIK USŁUG

NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGIZNEJ ALLEGRO

rok szkolny 2019/2020

     

NAZWA USŁUGI

CENA

CZAS TRWANIA

     

Diagnozy

Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu, zespołu Aspergera

500 zł + koszt badania psychiatrycznego

ok. 4-7 godz.

Diagnoza w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD)

400 zł + koszt badania psychiatrycznego

ok. 4-6 godz.

Diagnoza w kierunku mutyzmu wybiórczego

400 zł + koszt badania psychiatrycznego

ok. 4-6 godz.

Diagnoza gotowości szkolnej

400 zł

ok. 4-6 godz.

Diagnoza w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

400 zł

ok. 5-8 godz.

Diagnoza w zakresie integracji sensorycznej (SI)

400 zł

ok. 3-4 godz.

Diagnoza trudności w jedzeniu – badanie lekarskie, diagnoza logopedyczno-sensoryczna

400 zł

ok. 4 godz.

„Pakiet Malucha” – kompleksowa ocena rozwoju dziecka do 7 r. ż. obejmuje konsultację: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz z zakresu fizjoterapii.

400 zł

ok. 4 godz.

Badanie psychologiczne poziomu funkcjonowania intelektualnego dziecka

300 zł

ok. 3 godz.

     

Konsultacje

Psycholog

90 zł

ok. 50 min.

Logopeda

90 zł

ok. 50 min.

Pedagog

90 zł

ok. 50 min.

Fizjoterapeuta

90 zł

ok. 50 min

Terapeuta integracji sensorycznej (SI)

90 zł

ok. 50 min.

Terapeuta NDT-Bobath

90 zł

ok. 50 min.

Doradca zawodowy

90 zł

ok. 50 min.

     

Terapie

Terapia psychologiczna

90 zł

ok. 50 min.

Terapia pedagogiczna

90 zł

ok. 50 min.

Terapia logopedyczna

90 zł

ok. 50 min.

Terapia ręki

90 zł

ok. 50 min.

Terapia integracji sensorycznej (SI)

90 zł

ok. 50 min.

Fizjoterapia

90 zł

ok. 50 min.

Fizjoterapia metodą NDT-Bobath

90 zł

ok. 45 min.

Terapia psychologiczna par, rodzin

140 zł

ok. 80 min.

Dogoterapia

130 zł

ok. 45 min.

     

Treningi

Trening słuchowy Tomatisa

1260 zł

21 godz.

Trening umiejętności społecznych

300 zł

 10 godz.

Trening pewności siebie

400 zł

 16 godz.

Trening edukacyjny z dogoterapią

500 zł

10 godz.

     

Uwagi

Do ceny diagnoz wymagających badania psychiatrycznego (autyzm, ZA, ADHD, mutyzm) należy doliczyć opłatę za wizytę lekarską - zgodnie z aktualnym cennikiem lekarza. Poradnia współpracuje z zewnętrznym specjalistą.

Czas trwania diagnozy jest uzależniony od indywidualnych różnic w funkcjonowaniu psychofizycznym dzieci.

Wydawane przez nas opinie i informacje o wynikach diagnozy omawiamy z klientem na oddzielnym spotkaniu.

Trening umiejętności społecznych i trening pewności siebie to zajęcia grupowe,których rozpoczęcie jest uzależnione
od zebrania się grupy wiekowej.

Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych.

     

Opinie psychologiczno-pedagogiczne w sprawie:

Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

400 zł

ok. 4-6 godz.

Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym

400 zł

ok. 4-6 godz.

Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego

400 zł

ok. 4-6 godz.

Zwolnienia z nauki drugiego języka

400 zł

ok. 4-5 godz.

Nauki w klasie terapeutycznej

400 zł

ok. 4-5 godz.

Dostosowania wymagań edukacyjnych

400 zł

ok. 4-6 godz.

Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy

400 zł

ok. 4-5 godz.

Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

400 zł

ok. 4-5 godz.

Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

400 zł

ok. 4-5 godz.

Specyficznych trudności w uczeniu się

400 zł

ok. 4-8 godz.

Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

400 zł

ok. 4-6 godz.

  KARNETY

Karnety dotyczą terapii indywidualnych. Zasady korzystania z karnetów reguluje odrębny Regulamin.

5 spotkań – 425 zł (85 zł/godz.)

10 spotkań – 800zł (80 z /godz.)

15 spotkań – 1125 zł (75 zł/godz.)

 

 pdf Regulamin karnetów