allegro baner

 

badabada1Doświadczenia w diagnozowaniu najmłodszych dzieci zaowocowały opracowaniem koncepcji ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu. Stanowi on wieloletni rezultat poszukiwania rozwiązań, procedur i narzędzi pozwalających na monitorowanie rozwoju małych dzieci tak, aby jak najwcześniej wychwytać wczesne objawy spektrum autyzmu. Program opiera się na doświadczeniach działań pilotażowych, prowadzonych w Fundacji Synapsis od 2004 roku. W tym czasie obniżono typowy wiek diagnozowania z około 4 lat do poniżej 2 lat.

Znane obecnie na świecie metody pozwalają na diagnozowanie zaburzeń autystycznych od ok. 12 miesiąca życia lub stanu zagrożenia tymi zaburzeniami od II-ego półrocza życia dziecka. Z jednej strony – zazwyczaj ze względu na dyskretność pierwszych przejawów zaburzeń – wykrywanie ich wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Z drugiej zaś odpowiedniej organizacji systemu monitorowania rozwoju dzieci, zwłaszcza z grup zwiększonego ryzyka. Oznacza to potrzebę systematycznego kwalifikowania dzieci, wymagających szczególnej uwagi, do grup ryzyka. A także uważnej oceny w różnych sytuacjach kontaktu z lekarzami, psychologami, terapeutami, czy nie występują objawy (deficyty rozwojowe) mogące świadczyć o stanie zagrożenia rozwojem zaburzeń autystycznych.

(źródło: www.badabada.pl)

Od października 2015 roku Fundacja Polska Edukacja a tym samym Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro oraz Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Promyk” dla dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu jest partnerem w realizacji programu badabada. W ramach partnerstwa nasi terapeuci zdobywają wiedzę oraz podnoszą kompetencje w kierunku wczesnego rozpoznawania zaburzeń autystycznych oraz w zakresie organizacji i planowania pomocy dzieciom i rodzinie.

Podejmujemy współpracę z przedszkolami i żłobkami w ramach, której nasi specjaliści prowadzą wstępne badania diagnostyczne, w tym również obejmujące diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Możliwość bezpłatnych konsultacji w tym zakresie istnieje również w siedzibie naszej Poradni oraz w naszym Przedszkolu „Tęczowy Promyk”.

Wierzymy, iż wspólnie przyczynimy się do osiągnięcia głównego celu programu badabada jakim jest możliwie wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz budowanie skutecznego systemu pomocy dziecku i rodzinie.

Miło nam będzie informować Państwa o kolejnych krokach podejmowanych przez nas w obszarze diagnozy i pomocy dzieciom z cechami autystycznymi.

Zapraszamy do kontaktu z nami!