allegro baner

 

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

ALLEGRO

Zwycięstwa 23
15-703 Białystok

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

REJESTRACJA WIZYT
Codziennie w godzinach

8.00-18.00

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek

sekretariat: 9:00 - 18:00

terapeuci:   9:00 - 19:00

 

Obowiązek informacyjny 

 

 

Procedury diagnozy autyzmu w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ALLEGRO

Diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment) - jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna. Kierując się kryteriami diagnostycznymi zawartymi w ICD-10 zespół określa charakter zaburzeń ze spektrum autystycznego lub wyklucza je. Zespół diagnostyczny stanowią:

  • lekarz psychiatra
  • psycholog
  • pedagog specjalny
  • neurologopeda

z doświadczeniem w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Procedura diagnostyczna jest wieloetapowa i pracochłonna, gdyż uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka. Składa się na nią:

1. Wywiad z rodzicami (2-2,5 h)

Wywiad kliniczny ma na celu ustalenie jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka i odbywa się za pomocą specjalnie skonstruowanego kwestionariusza. Zakres pytań jest dość szeroki, obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania dziecka (m.in.: rozwój fizyczny, rozwój komunikacji, relacji społecznych, zabawy).
Na spotkanie należy dostarczyć możliwie najobszerniejszą dokumentację dziecka (medyczną, pedagogiczną - jeśli dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub inną jeśli jest) oraz materiały video zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka.
W oparciu o nie zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka. Dokumenty dziecka i nagrania stanowią dla diagnostów uzupełnienie wiedzy, a nie jej podstawę.

2. Analiza dokumentacji dziecka ( 1h).

Odbywa się po zakończeniu wywiadu, bez udziału opiekuna dziecka. Celem analizy dokumentacji prowadzonej przez zespół diagnostyczny jest uzupełnienie informacji uzyskanych podczas wywiadu.

3. Obserwacja dziecka ( 1h)

Obserwacja przebiega dwuetapowo:

  • zabawa rodziców z dzieckiem (ok. 15- 30 minut),
  • próby diagnostyczne prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego pod kątem kryteriów diagnostycznych, z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi badawczych.

4. Badanie psychiatryczne (1h)

Spotkanie dziecka z doświadczonym w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu lekarzem psychiatrą. Lekarz może zasugerować potrzebę uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji (badania neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, okulistyczne, audiologiczne itd.).

5. Przekazanie rozpoznania (1h)

To ostatni proces diagnozy. Podczas tego spotkania
z rodzicami psycholog lub pedagog omawia wyniki poczynionych obserwacji, informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

W przypadku jeśli zebrane informacje nie są wystarczające do postawienia diagnozy, opiekunowie mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji poprzez dołączenie opinii innego specjalisty, wyników dodatkowych badań medycznych, bądź nagrania video przedstawiającego zachowanie dziecka. Możliwe jest również zaproszenie na dodatkowe spotkania w celu uzupełnienia wywiadu bądź dalszej obserwacji dziecka. Wówczas dalszy przebieg procesu diagnostycznego jest ustalany indywidualnie.

Czas trwania podawany jest orientacyjnie i jest związany z indywidualną sytuacj każdego dziecka.

Całkowity koszt diagnozy w kierunku autyzmu wynosi 620 zł

 


 

 Badabada

Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej, w tym Poradnia Allegro jest partnerem Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada realizowanego przez Fundacje SYNAPSIS.

Celem Programu jest wprowadzenie i rozpropagowanie procedur, standardów oraz narzędzi pozwalających na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, tak by wychwytywać objawy ze spektrum autyzmu oraz lub zagrożenia ASD na etapie ich ujawniania się.

Link do programu: http://badabada.pl/pro

 


 

Niepubliczne przedszkole dla dzieci z Autyzmem „Tęczowy Promyk”

Fundacja Polska Edukacja prowadzi również Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Promyk” dla dzieci z Zaburzeniami z Spektrum Autyzmu. Dzieci przebywające w przedszkolu są objęte dodatkowo specjalistyczną opieką naszej Poradni.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Przedszkola: www.teczowy-promyk.pl

tęczowy promykNiepubliczne Przedszkole „Tęczowy Promyk”
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
ul. Kujawska 53/1
15-548 Białystok
tel. 605 614 182
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkole Teczowy Promyk 67