allegro baner

 

Procedura diagnozy autyzmu w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALLEGRO w Białymstoku

autyzmnDiagnoza przeprowadzana jest w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment) przez wielospecjalistyczny zespół. Kierując się kryteriami diagnostycznymi zawartymi w ICD-10 zespół określa charakter zaburzeń ze spektrum autyzmu lub je wyklucza.

W skład zespołu diagnostycznego wchodzi:

- lekarz psychiatra,

- psycholog,

- pedagog specjalny

oraz, w zależności od potrzeb, inny specjalista z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Procedura diagnostyczna jest wieloetapowa i obejmuje:

1. Wywiad z rodzicami (ok. 2-2,5 h)

Wywiad kliniczny ma na celu ustalenie jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka i odbywa się za pomocą specjalnie skonstruowanego kwestionariusza. Zakres pytań jest dość szeroki, obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania dziecka (m.in.: rozwój fizyczny, rozwój komunikacji, relacji społecznych, zabawy).

Na spotkanie należy dostarczyć możliwie najobszerniejszą dokumentację dotyczącą dziecka (medyczną, pedagogiczną – jeśli dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub inną) oraz materiały video zawierające nagrania niepokojących zachowań 

dziecka. W oparciu o nie zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka. Dokumenty dziecka i nagrania stanowią dla diagnostów uzupełnienie wiedzy.

2. Analiza dokumentacji dziecka (ok. 1 godz.)

Odbywa się po zakończeniu wywiadu bez udziału opiekuna dziecka. Celem analizy dokumentacji prowadzonej przez zespół diagnostyczny jest uzupełnienie informacji uzyskanych podczas wywiadu.

3. Obserwacja dziecka (ok. 1 godz.)

Obserwowana jest spontaniczna aktywność dziecka oraz zabawa rodziców z dzieckiem. Pedagog specjalny i psycholog przeprowadzają próby pod kątem kryteriów diagnostycznych.

4. Badanie psychiatryczne (ok. 1 godz.)

Spotkanie dziecka z lekarzem psychiatrą doświadczonym w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Lekarz może zasugerować potrzebę uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji.

5. Opracowanie informacji o wynikach diagnozy (ok. 2-3 godz.)

W oparciu o uzyskane w trakcie diagnozy informacje zespół opracowuje informację o wynikach diagnozy zawierającą rozpoznanie z uzasadnieniem i odniesieniem do poszczególnych kryteriów diagnostycznych.

6. Przekazanie rozpoznania (ok. 1 godz.)

Podczas spotkania z rodzicami pedagog lub psycholog omawia wyniki poczynionych obserwacji, informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

Czas trwania poszczególnych etapów diagnozy podawany jest orientacyjnie i jest związany z indywidualną sytuacją każdego dziecka.

Szczegółowe informacje nt. zapisów, terminów oraz kosztów diagnozy można uzyskać w sekretariacie Poradni oraz pod nr tel. 607-503-423.

 


 

 Badabada

Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej, w tym Poradnia Allegro jest partnerem Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada realizowanego przez Fundacje SYNAPSIS.

Celem Programu jest wprowadzenie i rozpropagowanie procedur, standardów oraz narzędzi pozwalających na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, tak by wychwytywać objawy ze spektrum autyzmu oraz lub zagrożenia ASD na etapie ich ujawniania się.

Link do programu: http://badabada.pl/pro

 


 

Niepubliczne przedszkole dla dzieci z Autyzmem „Tęczowy Promyk”

Fundacja Polska Edukacja prowadzi również Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Promyk” dla dzieci z Zaburzeniami z Spektrum Autyzmu. Dzieci przebywające w przedszkolu są objęte dodatkowo specjalistyczną opieką naszej Poradni.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Przedszkola: www.teczowy-promyk.pl

tęczowy promykNiepubliczne Przedszkole „Tęczowy Promyk”
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
ul. Kujawska 53/1
15-548 Białystok
tel. 605 614 182
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkole Teczowy Promyk 67