allegro baner

 

Justyna WiktorukJustyna Wiktoruk

Psycholog, pedagog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Skończyła wiele kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i rodzinami. Doświadczenie zawodowe związane z kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań zgodnych z normami społecznymi zdobywała pracując jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej jak również wiele lat jako pedagog i socjoterapeuta w gimnazjum. Pracowała również w przedszkolu na stanowisku psychoprofilaktyka, gdzie czerpała wiele radości zarówno z indywidualnej jak i grupowej pracy z małymi dziećmi. Ponad to rozwijała i wzbogacała swój warsztat pracy jako trener efektywnego nauczania rozwijając wśród dzieci oraz młodzieży motywację do nauki i czerpania z niej przyjemności. W przeciągu bieżącej pracy prowadziła wiele szkoleń, warsztatów, pogadanek skierowanych głównie do rodziców i nauczycieli. W Poradni zajmuje się diagnozą specyficznych trudności w nauce, problemów emocjonalnych i wychowawczych. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, zajęcia integracyjne, profilaktyczne i psychoedukacyjne oraz konsultacje dla rodziców. Szczególnie interesuje się psychoterapią dziecka, terapią systemową rodzin oraz zagadnieniami rozwoju osobistego. Lubi podróże, taniec i muzykę. Obecnie odkrywa tajniki zdrowego żywienia.


kinga włodkowskaKinga Włodkowska

Psycholog, oligofrenopedagog, psychodietetyk. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku Psychologia Kliniczna. Studia podyplomowe o kierunkach Stosowana Analiza Zachowania i Psychodietetyka, również skończyła na SWPS w Warszawie. Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki zdobyła w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi od ośmiu lat. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu w Centrum Wczesnej Interwencji w Warszawie. Zajmowała się prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych oraz pracą jako terapeuta cień. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu. Pomagała uczyć się i zdobywać umiejętności społeczne dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi, np. niepełnosprawność ruchowa, porażenie mózgowe, zespół Downa, upośledzenie umysłowe. Pełniąc funkcję psychologa w przedszkolu, diagnozowała funkcjonowanie dzieci i ich rodzin. Zajmowała się indywidualnymi konsultacjami z rodzicami, dotyczącymi trudności poznawczych, emocjonalnych i żywieniowych dzieci. Opracowywała indywidualne programy terapeutyczne dla podopiecznych. Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci, dotyczące tematyki wychowawczej, emocjonalnej oraz żywieniowej. Pracując jako konsultant psychodietetyczny zajmowała się diagnozowaniem trudności w sferze odżywiania. Udzielała porad dotyczących zdrowej diety i aktywności fizycznej. W Poradni Allegro zajmuje się diagnozą niepełnosprawności dziecka. Konsultuje dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia terapeutyczne. Określa potrzeby żywieniowe w zależności od wieku. Edukuje rodziców i dzieci w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dotyczące zdrowego trybu życia. Pomaga w rozwiązywaniu trudności w obszarze żywienia. Prywatnie jest pasjonatką sportu. Bardzo lubi jazdę na rowerze oraz pływanie. Czas wolny chętnie spędza na łonie natury. Dużo fotografuje i próbuje swoich sił w malarstwie.


Jacek Dąbrowski


Konrad EjsmondKonrad Ejsmond

Ukończyłem Psychologię w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia. Jeszcze w trakcie praktyk studenckich miałem okazję pracować z dziećmi i młodzieżą w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dzięki czemu odkryłem że sprawia mi to dużo satysfakcji. Tak rozpoczętą przygodę z dziećmi kontynuowałem między innymi jako wolontariusz. Bardzo budującym dla mnie doświadczeniem jest obserwowanie ogromnego potencjału leżącego w dziecięcej wyobraźni, dlatego w swojej pracy staram się pomagać w rozwijaniu kreatywności i poszukiwaniu indywidualnych zasobów. Każde kolejno napotkane dziecko pokazuje mi zupełnie inną perspektywę. W obszarze psychologii do moich szczególnych zainteresowań należą komunikacja i kompetencje społeczne. Prywatnie moim hobby jest pisanie opowiadań i czytanie komiksów.